𝚅ụ 𝚌á𝚗 𝚋ộ Đ𝚘à𝚗 “𝚃á𝚝 𝚗𝚟.𝚈 𝚃ế”: 𝚃ô𝚒 𝚌𝚑ỉ “𝚅ô 𝚝ì𝚗𝚑” 𝚌𝚑ứ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 “𝙲ố ý”, 𝚡𝚒𝚗 𝚌ô 𝚑ã𝚢 “𝚁ú𝚝 đơ𝚗 𝚔𝚒ệ𝚗”

𝚅ụ 𝚌á𝚗 𝚋ộ Đ𝚘à𝚗 “𝚃á𝚝 𝚗𝚟.𝚈 𝚃ế”: 𝚃ô𝚒 𝚌𝚑ỉ “𝚅ô 𝚝ì𝚗𝚑” 𝚌𝚑ứ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 “𝙲ố ý”, 𝚡𝚒𝚗 𝚌ô 𝚑ã𝚢 “𝚁ú𝚝 đơ𝚗 𝚔𝚒ệ𝚗”

𝙲á𝚗 𝚋ộ 𝚅ă𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 Đ𝚘à𝚗 Đ𝙱𝚀𝙷, 𝙷Đ𝙽𝙳 𝚃𝙿 Đà 𝙽ẵ𝚗𝚐 𝚙𝚑â𝚗 𝚝𝚛ầ𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚕ấ𝚢 𝚖ẫ𝚞 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚋ị đ𝚊𝚞 𝚗ê𝚗...

Độ 𝚐𝚒à𝚞 𝚌ó “𝙺𝚑ủ𝚗𝚐” 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚟ớ𝚒 𝚑ộ𝚙 “𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐 𝙱ì 𝟻𝟶𝟶𝚔” 𝚙𝚑á𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋à 𝚌𝚘𝚗 𝚟ề 𝚚𝚞ê 𝚝𝚛á𝚗𝚑 𝚍ị𝚌𝚑

Độ 𝚐𝚒à𝚞 𝚌ó “𝙺𝚑ủ𝚗𝚐” 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚟ớ𝚒 𝚑ộ𝚙 “𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐 𝙱ì 𝟻𝟶𝟶𝚔” 𝚙𝚑á𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋à 𝚌𝚘𝚗 𝚟ề 𝚚𝚞ê 𝚝𝚛á𝚗𝚑 𝚍ị𝚌𝚑

𝙽𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ ở 𝙽𝚐𝚑ệ 𝙰𝚗 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚋ì 𝚝𝚒ề𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 đ𝚒 𝚡𝚎 𝚖á𝚢 𝚟ề 𝚚𝚞ê 𝚝𝚛á𝚗𝚑 𝚍ị𝚌𝚑....

Trang 1 của 216 1 2 216
error: Dừng lại ngay định coppy bài tui hả