R̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼.̼

R̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼.̼

G̼ầ̼n̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼h̼a̼i̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼...

Trang 2 của 203 1 2 3 203
error: Dừng lại ngay định coppy bài tui hả